Warunki korzystania z usług

Niniejsze Warunki korzystania z usług(„Warunki”) regulują stosunki pomiędzy użytkownikami („Użytkownik” lub „Użytkownicy”) a Assistron („Dostawca”), w zakresie korzystania z rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji („Usługi”) przez firmę OpenAI na rzecz klientów Assistron („Kontrahent”).

 1. Akceptacja Warunków
  Korzystając z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności Kontrahenta oraz OpenAI.
 2. Zakres Usług
  Usługi oferowane przez Assistron opierają się na łączeniu Kontrahentów z usługami AI oferowanymi przez OpenAI. Obejmują one między innymi generowanie treści tekstowych przez czatboty oraz inne narzędzia AI.
 3. Odpowiedzialność za Dane
  • Dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika w trakcie korzystania z Usług są przetwarzane i administrowane przez OpenAI oraz Kontrahenta, zgodnie z polityką prywatności tychże firm.
  • Assistron nie przechowuje ani nie administruje danymi osobowymi wprowadzanymi przez Użytkowników do systemów OpenAI lub systemów Kontrahenta.
 4. Ograniczenie Odpowiedzialności
  • Assistron nie ponosi odpowiedzialności za błędy, nieścisłości, lub jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania Usług, w tym błędne informacje generowane przez sztuczną inteligencję, której dostawcą jest OpenAI.
  • Treści generowane przez sztuczną inteligencję, w tym oferty, rabaty, ceny, nie są wiążące prawnie i służą jedynie celom informacyjnym. Sztuczna inteligencja może generować błędne ceny, jednakże nie są one ofertą w rozumieniu prawnym, a jedynie pomyłką w działaniu systemów OpenAI.
 5. Brak Zdolności Prawnych
  • Sztuczna inteligencja wykorzystywana w ramach Usług świadczonych przez OpenAI nie posiada zdolności prawnych. Decyzje oparte na generowanych przez nią treściach są podejmowane wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. W przypadku wątpliwości zawsze zalecany jest kontakt z Kontrahentem.
 6. Zmiany w Warunkach Korzystania
  • Assistron zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Warunkach Korzystania. O wszelkich zmianach Użytkownicy będą informowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
 7. Kontakt
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Warunków korzystania z usług, prosimy o kontakt za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Firmy.